6

Rola i techniki eksploracji w uczeniu przez wzmacnianie

Rozdział ten rozważa rolę eksploracji w uczeniu się agentów sztucznej inteligencji przez wzmacnianie. Prezentuje przegląd wspł́ czesnych technik eksploracji i rozr'ń̇ia dwie gł'oé rodziny technik: eksplorację nieukierunkowaną i eksplorację …