Rola i techniki eksploracji w uczeniu przez wzmacnianie

Abstract

Rozdział ten rozważa rolę eksploracji w uczeniu się agentów sztucznej inteligencji przez wzmacnianie. Prezentuje przegląd wspł́ czesnych technik eksploracji i rozr’ń̇ia dwie gł’oé rodziny technik: eksplorację nieukierunkowaną i eksplorację ukierunkowaną. Praca ta powinna pom’ocŕozumie’c démat pomiędzy eksploatacją wiedzy a eksploracją ‘srodíska, kt’oremuóddany jest agent w ka.ẏm kroku interakcji ze ‘srodowḱiem. Opisane tutaj techniki mogą by’c inspićją do dalszych prac nad rozwiązaniem tego dylematu i tym samym ulepszenia metod uczenia się przez wzmacnianie.

Publication
Gdansk University of Technology (under review)